Grafičko oblikovanje (odnosno dizajn) je kreativan proces a najčešće uključuje klijenta i dizajnera koji sluša želje i mogućnosti klijenta, ne bi li na obostrano zadovoljstvo došli do zajedničkog cilja a to je idejno, kreativno rješenje. Sam termin grafički dizajn se povezuje s mnogobrojnim umjetničkim i profesionalnim disciplinama koji ma je fokus na vizualnoj komunikaciji i prezentaciji. Grafički dizajn se najčešće koristi pri izradi vizualnog identiteta proizvoda (logo, brandiranje), internet stranica, publikacija (časopisi, novine, knjige), reklama ili pakiranja proizvoda. Primjerice pakiranje proizvoda može sadržavati logotip ili samo posebno dizajnirane linije boja koje predstavljaju kompaniju ili produkt.

Close Menu